Styrelsen

Inom styrelsen har vi som uppgift att främst arbeta med ekonomi och framtidsvisioner och utveckling av Tortuna Golfklubb.

Vi välkomnar synpunkter och förslag från medlemmarna.

Vårårsmöte

Vårårsmötet hålls enligt plan 27 mars 2017, kl 19:00 på Edströmska gymnasiet.

Ytterligare info se bifogad fil.

 

Kontaktpersoner


Gösta Karlsson
Ordförande

Anders Olsson
Kassör

Ingemar Karlsson
Ledamot

Stefan Isaksson
Ledamot

Ewa Lidén
Ledamot

Lillemor Källberg
Ledamot