Styrelsen

Inom styrelsen har vi som uppgift att främst arbeta med ekonomi och framtidsvisioner och utveckling av Tortuna Golfklubb.

Vi välkomnar synpunkter och förslag från medlemmarna.

Styrelsemedlemmar


Lillemor Källberg
Ordförande

Gösta Karlsson
Sekreterare

Anders Olsson
Kassör

Ingemar Karlsson
Ledamot

Ewa Lidén
Ledamot

Kjell Johansson
Ledamot

Tomas Persson
Ledamot