Med TBMs långa erfarenhet, personalens utbildning och de rymliga verkstadslokalerna vågar vi påstå att vi fixar det mesta. Allt från några få detaljer upp till tiotusentals. Vi klarar av mycket små detaljer lika väl som stora stålkonstruktioner på 5-6 ton och master upp till 20 meter.

När objektet blir för stort eller för omständligt för att komma till oss åker vi ut till objektet eftersom vi även har auktorisation Typ F, fältarbetsplaster

 

Hemsida