OmniaResor är arrangör av egenproducerade Temaresor som spänner över hela världen. Vi arrangerar även olika typer av specialkryssningar påÖstersjön med över 1000 deltagare. Även Grupp- och konferensresor för företag står på programmet.

Omniaresors hemsida