Vi erbjuder följande tjänster:
Alla typer av avfukting
Mögel skador
Åtgärdsförslag
Fuktutredningar
Fuktkontroller
Byggvärme
Husbesiktningar
Krypgrunder
Hussvamp
Installationer av avvfuktare mm

Vi arbetar naturligtvis även i stor utsträckning med att förebygga ovanstående problem.

Till stor del hjälper vi försäkringsbolag med utredningar. Men även fastighetsbolag och prvatpersoner anlitar oss för att vara säkra på att få professionell hjälp.

Tänk på att våra tjänster ger dig kondensfritt, fritt från is och frost. Mögel och dålig lukt försvinner eller minskas samt att rost inte förekommer. Avfuktning är oftast det effektivaste och snabbaste sättet att skydda samt öka produkters kvalitet.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Västmanland

Hemsida