Konsultföretaget som utreder, projekterar, kontrollerar och besiktigar el-, tele-, säkerhets- och hissanläggningar,byggnadsautomation (styr-, regler- och övervakningsanläggningar) samt utför revisionsbesiktningar (EN) och Explosionsdokumentation (ATEX).

 

Elkons hemsida