Edita är den ledande nordiska leverantören av kommunikationstjänster. Våra kreativa lösningar gör våra kunders kommunikation mer relevant, effektiv och enklare att hantera.

Vi har runt 1000 kommunikationsexperter i Finland, Sverige, Ukraina och Indien. I 2009 var koncernens omsättning 110,9 miljoner euro och resultat 3,7 miljoner euro. Edita är ägt av Finska staten.

Editakoncernen består av moderbolag Edita Abp och flera dotterbolag som är samlade under fyra nordiska affärsområden: Marketing Services, Editorial Communication, Print & Distribution och Publishing (bara i Finland). Varje bolag har en specifik marknadsposition med unika erbjudanden.

Editas hemsida