Från och med 1 januari 2011 förvärvar Scan AB Bertil Erikssons Slakteri AB, som då blir ett helägt dotterbolag till Scan. Målsättningen är att driva slakteriet som i dag och fortsätta att vara en attraktiv partner för djuruppfödare i Mälardalen, Bergslagen, Roslagen, Dalarna och södra Norrland.

B Erikssons slakteri hemsida