Styrelsen informerar

2017-10-02

Golfsäsongen börjar lida mot sitt slut och just nu har vi fokus på 2018. Vi har redan tagit ny röd tee på hål 3 i bruk och nästa förbättringsåtgärd på banan är en ombyggnation av gul tee hål 11. Vi gör den bredare och för ökad flexibilitet.

Från och med oktober minskar personalstyrkan på banan och vi hoppas att ni som spelar har överseende med att banan inte kan hålla ”sommarstandard”. Arbetet på banan har i första hand även det fokus på kommande säsong.

Oktober är också älgjaktstider vilket påverkar Tortuna GK. Måndagen 9 oktober till och med onsdag 11 oktober pågår älgjakt på skogsdelen, hål 1-9, på banan som då är stängd för spel. Hål 10-18 är öppna för spel som vanligt. Beroende på ”jaktlyckan” kan spelförbudet se annorlunda ut.

Oktober innebär även en del frostnätter. Planera din tidsbokning och var beredd på att bokad tid försvinner om banan inte är spelbar. Vi ber alla respektera eventuella startförbud och regler gällande spel vid frost.

Tävlingar – Årets tävlingssäsong är inte över. Tre tävlingar återstår. 7 oktober 2-mannascramble, 14 oktober 3-manna-scramble och 21 oktober 4-mannascramble. Dessutom blir det ”mörkergolf 28 oktober.

Inför 2018:

 • Arbetet med att kunna erbjuda autogiro fortgår. Det behövs fullmakt från bank m m.
 • Första delen av årsavgiften kommer att faktureras i oktober. Den kommer att baseras på 2017 års årsavgifter. Vi i styrelsen har, med målsättningen om att öka antalet medlemmar, fattat beslut om att föreslå stämman en sänkning av årsavgift för 2018. Om sänkningen beslutas så slår den igenom på vårfakturan. För dig som väljer autogiro slår förändringen igenom direkt i januari.
 • Samarbetsklubbar efterfrågas och arbetet med att skriva avtal inför 2018 har påbörjats. Inget är dock klart i dagsläget.

Årsmötet 27 november

Boka redan nu in 27 november 19.00 i din kalender. Då väljs styrelse inför 2018 och beslut om budget 2018 ska tas, En väsentlig del av denna är intäkter från årsavgifterna som det ska fattas beslut om.

Styrelsen


2017-09-12

Sommarvärmen har så sakteliga börjat dra sig undan. Det lackar mot höst och lite kyligare väder men vår förhoppning är att det är många fina golfdagar kvar under 2017. Den respons vi får via enkäter (Players 1st och Golhäftetgäster) är mycket positiva. Banan, bemötande, restaurang får höga betyg. Det negativa som gäster reagerar på är rangen och säkerheten på hål 10. Detta åtgärdar vi med att sätta upp ett nytt och högre nät till nästa säsong.

Ekonomi – Likviditeten är stabil och intäkterna från greenfee och range goda. Bristen på medlemmar är fortfarande ett bekymmer.

Players 1st – medlemsundersökning. Den 14 september är det dags för det tredje och sista utskicket för säsongen. Håll utkik och svara så hjälper Du oss att fatta rätt beslut inför framtiden.

Vår ambition att utveckla banan och göra Tortuna GK än mer attraktiv fortgår. På banan har hål 3 fått en ny röd tee som förhoppningsvis kan tas i bruk denna månad. Vi tittar vidare på hur vi kan förändra hål 12 från röd tee. Greenområdena på hål 5 och 11 är också föremål för planerade förändringar. Initialt gör vi greenerna lite mindre. 

personalsidan är fortfarande vår klubbchef sjukskriven. Styrelsen upprätthåller administration och reception med hjälp från Pia i restaurangen. På banan arbetar 4 personer september ut. Därefter blir det tre kvar under oktober. Vår resursgrupp gör och har gjort fantastiska insatser och är värda all uppskattning.

Klubbhuset har länge varit dåligt utnyttjat och planer på att inrätta rum för boende på övervåningen är igång. Om allt går enligt plan har vi fyra tvåbäddsrum klara till nästa säsong.

Golfhäftet 2018 – passa på att köpa Golfhäfter inför 2018 redan nu. Då får du möjlighet att utnyttja det resten 2017 också.

Vi hoppas självklart att Du som medlem är nöjd med det du får ut av ditt medlemskap i Tortuna GK. Inför 2018 kommer vi att erbjuda autogiro för betalning av medlemskapet. Är du intresserad av detta så maila till  kansli@tortunagk.com  och skriv i rubriken ”autogiro”.

Öppettider:    Från och med måndag 18 september är reception och restaurang öppet vardagar 09.00 – 17.00. Helger 08.00 – 16.00. Från och med 2 oktober är öppettiderna på vardagar 09.00 – 16.00. Helgernas öppettider är 09.00 – 15.00.

Lördagen 23 september stänger klubbhuset 14.30 då andra aktiviteter är inbokade där. Spel på banan är dock OK.

Styrelsen


Information från styrelsen

2017-07-02

Golfsäsongen kom igång tidigt i år men våren har inte varit speciellt ”golfvänlig”. Kylan har bidragit till att växtligheten tagit det lugnt. Nu efter en tids lite varmare väder ser det dock riktigt bra ut på banan.

Här kommer lite aktuell information från styrelsen:

 • Klubbchef sjukskriven.
  Peder är sjukskriven tillsvidare. Vi i styrelsen har fördelat en del arbetsuppgifter emellan oss kring det löpande arbetet.
 • Ny banarbetare.
  Fredrik Stoor är ny medarbetare på banan. Han introduceras just nu i arbetsuppgifterna och vi hoppas han ska trivas på Tortuna.
 • Resursgruppen
  Ideella insatser av betydande mått görs av vår Resursgrupp. Det går att följa deras arbete från hål 1 och framåt där främst bunkrarna förbättrats.
  Inför vecka 29, vår Golfvecka, kommer arbete att utföras runt klubbhuset tisdagarna 4 och 11 juli. Känner Du för att bidra med Din insats är du välkommen från 17.00 dessa dagar. Kaffe och kaka väntar efter slutfört arbete.
 • Golfens dag
  20 maj genomförde Tortuna GK ”Golfens Dag med gott resultat. 33 ”icke-golfare” registrerade sig varav 29 anmälde sig till nybörjarkurs. Dessa kurser slutförs i början på juli och vår förhoppning är att det generar ett antal entusiastiska nya medlemmar.
 • Ekonomi
  Medlemsutvecklingen är positiv. Beläggningen på banan är god jämfört med 2016 års 33 %. Under maj månad var den drygt 38 % och för de tre första veckorna i juni 46,5 %. Av dessa är nästan 12 % gäster vilket genererar greenfee.
  Likviditeten är god.
 • Guldmedlemskap
  Uppgradera ditt medlemskap och bli Guldmedlem och få: Förvaringsbox för bag/vagn, rangekort (300 kr), värdekort i restaurangen (600 kr), tävla gratis under Golfveckan, ta med en gäst för halv greenfee, 2 lektioner, köp greenfee-checkar för halva priset (235 kr/st).
 • Golfveckan 17 – 22 juli
  Utmana dig själv och dina kompisar under trevliga former. Golfveckan bjuder på ett varierat spelprogram, allt från singeltävlingar till fyrmannascramble.
 • Players 1st
  Tortuna GK sätter sina medlemmar i centrum. Vi är mycket intresserade v vad du tycker.
  Första omgången av medlemsenkäten för 1/3 av våra medlemmar är genomförd. Nästa utskick kommer i juli så håll utkik efter Players 1st och besvara enkäten.Styrelsen

Information från styrelsen

2017-01-20

Ekonomi och budget
Fakturor för första halvan av medlemsavgiften 2017 gick ut i november. Har du missat detta eller har frågor kring ditt medlemskap ber vi dig höra av dig till  kansli@tortunagk.com så snart som möjligt.

2016 kommer att ge ett negativt resultat som vi tidigare informerat om. Bokslutet är inte klart än. Glädjande är att vi haft god likviditet under 2016.

Sponsring
Styrelsen för diskussioner kring nya och alternativa sponsringsformer. Frågan fick skjutas på till styrelsens arbetsdag i början på februari på grund av sjukdom.

Samarbetsklubbar
Kontakt är tagen med Älvkarleby inför kommande säsong och där räknar vi med fortsatt samarbete i samma form som 2016.  Vi arbetar även vidare med nya klubbar för eventuellt samarbetsavtal.

Kommittéer 2017
Kommittéer för banan (ansvarig Ingemar Karlsson), medlemsvård/rekrytering (ansvarig Lillemor Källberg) och marknadsföring/sponsring (ansvarig Mikael Berglind) startas upp inför kommande säsong. Vi ser gärna att du som engagerad medlem bridrar med detta engagemang. Är du en av dem hör du av dig till  kansli@tortunagk.com

Guldmedlemskap

Erbjudande om ”Guldmedlemskap” under 2017 kommer att gå ut under februari via ett medlemsbrev och hemsida

Golfen i centrum

Du som medlem kommer en gång under 2017 (april, juli eller september) bli ombedd att besvara en enkät. Vi hoppas på stort deltagande och resultatet kommer att vara en plattform för styrelsen arbete och klubbens utveckling.

Golfens dag

20 maj kraftsamlar Golfsverige för att marknadsföra golfen och där är Tortuna GK självklart med. Temat är ”dubbelt upp” i vid bemärkelse. Vi hoppas att ingen kommer ensam till Tortuna denna dag utan att alla har med sig en kompis, granne, arbetskamrat etc (helst en som inte redan spelar golf) för att visa golfens alla möjligheter och fördelar. Boka dagen redan nu.

Arbetsdag

Styrelsen kommer att ha en arbetsdag 5 februari. Har du någon strålande idé som kan bidra till Tortuna GK´s utveckling, så maila den till  kansli@tortunagk.com  så tar vi upp den under arbetsdagen eller vid kommande styrelsemöte.

Vårårsmöte

Vårårsmöte hålls enligt plan 27 mars 2017, kl 19:00 på Edströmska gymnasiet.

 

Styrelsen

Tortuna GK