Information från styrelsen

2017-01-20

Ekonomi och budget
Fakturor för första halvan av medlemsavgiften 2017 gick ut i november. Har du missat detta eller har frågor kring ditt medlemskap ber vi dig höra av dig till  kansli@tortunagk.com så snart som möjligt.

2016 kommer att ge ett negativt resultat som vi tidigare informerat om. Bokslutet är inte klart än. Glädjande är att vi haft god likviditet under 2016.

Sponsring
Styrelsen för diskussioner kring nya och alternativa sponsringsformer. Frågan fick skjutas på till styrelsens arbetsdag i början på februari på grund av sjukdom.

Samarbetsklubbar
Kontakt är tagen med Älvkarleby inför kommande säsong och där räknar vi med fortsatt samarbete i samma form som 2016.  Vi arbetar även vidare med nya klubbar för eventuellt samarbetsavtal.

Kommittéer 2017
Kommittéer för banan (ansvarig Ingemar Karlsson), medlemsvård/rekrytering (ansvarig Lillemor Källberg) och marknadsföring/sponsring (ansvarig Mikael Berglind) startas upp inför kommande säsong. Vi ser gärna att du som engagerad medlem bridrar med detta engagemang. Är du en av dem hör du av dig till  kansli@tortunagk.com

Guldmedlemskap

Erbjudande om ”Guldmedlemskap” under 2017 kommer att gå ut under februari via ett medlemsbrev och hemsida

Golfen i centrum

Du som medlem kommer en gång under 2017 (april, juli eller september) bli ombedd att besvara en enkät. Vi hoppas på stort deltagande och resultatet kommer att vara en plattform för styrelsen arbete och klubbens utveckling.

Golfens dag

20 maj kraftsamlar Golfsverige för att marknadsföra golfen och där är Tortuna GK självklart med. Temat är ”dubbelt upp” i vid bemärkelse. Vi hoppas att ingen kommer ensam till Tortuna denna dag utan att alla har med sig en kompis, granne, arbetskamrat etc (helst en som inte redan spelar golf) för att visa golfens alla möjligheter och fördelar. Boka dagen redan nu.

Arbetsdag

Styrelsen kommer att ha en arbetsdag 5 februari. Har du någon strålande idé som kan bidra till Tortuna GK´s utveckling, så maila den till  kansli@tortunagk.com  så tar vi upp den under arbetsdagen eller vid kommande styrelsemöte.

Vårårsmöte

Vårårsmöte hålls enligt plan 27 mars 2017, kl 19:00 på Edströmska gymnasiet.

 

Styrelsen

Tortuna GK

Ordförande har ordet

14 november 2016

Golfsäsongen fick, minst sagt, ett abrupt slut då snön invaderade landskapet och fick, åtminstone mig, att göra iordning golfklubborna för vinterförvaring. De får nu vila tills det ät dags för resan till Montado med klubben i början av mars. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig dit.

På hemmaplan fortsätter dock planeringen inför golfsäsongen 2017 på Tortuna GK. Vi var några från styrelsen som hade möjlighet att träffa Stefan Janson, klubbrådgivare inom Svenska Golfförbundet. Alltid intressant att få externa ögon på vår verksamhet. Stefan kommer att bjudas in till Vårårsmötet och där berätta om vad som är aktuellt inom svensk golf.

När det gäller Tortuna GK så kan jag efter att ha tagit del av prognosen per 31 oktober konstatera att klubbens ekonomi är bättre än vad prognosen en månad tidigare pekade på. Det är framför allt intäkter för greenfee och tävlingsverksamheten som bidrar till detta. Dessa omständigheter gör att styrelsen har skrinlagt tankarna på att ta ut en extra medlemsdebitering under 2016. Fokus blir på vad vi behöver göra 2017.

Inför 2017 behöver klubben, starkt rekommenderade av Stefan Janson, arbeta målmedvetet med utbildning, medlemsrekrytering och medlemsvård. Marknadsföringen av Tortuna GK är en annan viktig uppgift för kommande år. Där är du som medlem oerhört viktig. Varje gång det sägs något positivt om Tortuna GK har betydelse

För övrigt arbetar styrelsen vidare med de andra förslagen jag presenterade i mitt förra brev. Jag hoppas på god uppslutning på Höstårsmötet 21 november och att vi ses då.

 

Gösta Karlsson

Ordförande


Ordförande har ordet

24 oktober 2016

Jag kan så här i oktober månad konstatera att Tortuna GK återigen erbjudit och fortfarande erbjuder sina medlemmar och gäster en alldeles utmärkt golfanläggning. Banan håller en kvalitet som ger alla golfspelare en rejäl utmaning och en härlig upplevelse. Den har aldrig varit bättre och det tack vara engagerad banpersonal.

Förändringarna i klubbhuset har mottagits positivt och samarbetet med Alexander och Pia som driver restaurang Colendis, har gett hela anläggningen ett lyft. Vi har även ett antal medlemmar som gör stora ideella insatser både på banan, i och runt klubbhus och inom tävlingsverksamheten.

Jag har tillsammans med övriga i styrelsen gjort en analys av säsongen så här långt. Mycket är positivt i förhållande till lagd budget. Vi har full koll på våra utgifter och greenfeeintäkter och tävlingsverksamheten ser bra ut. Vårt bekymmer ligger i att vi har för lite intäkter, främst gäller det medlemsintäkter, sponsring och bidrag för personal. Medlemsantalet ökar men inte till den nivå vi budgetrat med, Sponsorintäkterna ökar jämfört med föregående år men vi kommer inte upp till budgetrad nivå. Sammantaget så pekar prognosen på ett underskott för 2016. Vi konstaterade vid årsmötet i mars att klubben inte mår bra av återkommande underskott. Det är ingen akut fara för klubbens existens men något måste göras för att vända på skutan.

Jag återkommer med ett nytt brev inför Höstårsmötet 21 november.

Styrelsen diskuterar just nu följande:

  • En extra medlemsdebitering diskuteras och tas vid behov upp på Höstårsmötet.
  • En justering av medlemsavgiften 2017.
  • En ny medlemskategori införs – ”Guldmedlemsskap”.
  • Höjd greenfee 2017.
  • Nuvarande samarbetet med Fullerö och Torshälla är uppsagt och omförhandling i ny form pågår.
  • Tillsätta en medlemskommitté med fokus på rekrytering av nya medlemmar.
  • Återskapa en Marknadskommitté med fokus på sponsoravtal och omhändertagande av sponsorer.
  • Utreda möjligheten att delvis anlita extern personal för banskötsel.
  • Utreda möjligheten att införa autogiro för medlemsbetalning.

 

 

Gösta Karlsson

Ordförande