Medlemskap

Tortuna GK erbjuder dig spel på en välskött bana som skiftar karaktär mellan de första nio hålen i skogen och de sista nio ute på fältet. Här hittar du utmaningen och får uppleva belöningen och tillfredställelsen av ett lyckat slag.
Det fina klubbhuset står öppet och välkomnande för en stunds avkoppling i gemytlig och familjär miljö.

Välkommen att ringa Tortuna GK:s kansli för mer information eller mejla Ditt intresse för medlemskap.

Medlemsavgifter 2018

Aktivt medlemskap

(Spelrätt krävs)

Senior (  80+ ): 2800 kronor 
Senior ( 65-79): 4895 kronor
Senior ( 31-64): 5395 kronor
Senior ( 22-30): 2995 kronor

Juniorer (19-21 år): 1795 kronor
Juniorer (11-18 år): 1395 kronor
Juniorer ( 7 -10 år): 800 kronor

Vardagsmedlemskap

4595 kronor (Spelrätt krävs)
Avser spel helgfri måndag till fredag .
Full greenfee erläggs utom vid klubbtävling.

Greenfee/Distansmedlemskap

1995 kronor.
Halv greenfee alla veckodagar på Tortuna GK.

Familjemedlemskap  –  Kontakta kansliet

Studentmedlemskap

1995 kronor. Ingen spelrätt krävs. Krav: Heltidsstuderande och intyg.

Passivt medlemskap

700 kronor. Passiv medlem är medlem men äger ej rätt till spel på banan.


Autogiro är en möjlighet dela upp årsavgiften 
Tag kontakt med kansliet så hjälper vi dig!


Avgifter

Städavgift

Städavgift på 300 kr påförs samtliga seniormedlemmar samt juniormedlemmar kategorin 18-21 år på våravin. Avgiften återbetalas, i form av presenkort till restaurangen eller rangen, om medlemmen deltagit på resursdagen.

Spelrättsinnehav

Administrativ kostnad. Medger ej spel på banan.
300 kronor

Årsavgiften

Årsavgiften fördelas på två inbetalningar. Halv årsavgift på en höstfaktura som betalas före sista oktober, resterande halva betalas före sista mars.

Autogiro: Nu finns möjlighet att betala via autogiro. Detta anmäls till Tortuna Golfklubbs kansli senast 30 september inför nytt verksamhetsår. 

Vid eventuell förändring av medlemskap ska detta ske innan förfallodatumet på höstfakturan!


Utdrag ur stadgar

11 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses i och med årets utgång
ha lämnat klubben.
Anmälan efter den 31 oktober fritar inte medlem från skyldighet att betala avgifter för påföljande år.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom vid äventyr av laga indrivning.


 

Vid eventuell försäljning av spelrätt vid redan erlagd årsavgift sker ej någon återbetalning. Detta innebär att eventuell reglering av inbetald årsavgift regleras mellan säljare och köpare.

Vid ansökan om övergång till passivt medlemskap från aktivt medlemskap återbetalas ej eventuell erlagd årsavgift.

Vid eventuell uthyrning av en inaktiv spelrätt är kostnaden för hyra av spelrätt är en uppgörelse mellan hyrestagaren och uthyraren.