Medlemskap

Tortuna GK erbjuder dig spel på en välskött bana som skiftar karaktär mellan de första nio hålen i skogen och de sista nio ute på fältet. Här hittar du utmaningen och får uppleva belöningen och tillfredställelsen av ett lyckat slag.
Det fina klubbhuset står öppet och välkomnande för en stunds avkoppling i gemytlig och familjär miljö.

Välkommen att ringa Tortuna GK:s kansli för mer information eller mejla Ditt intresse för medlemskap.

Medlemsavgifter 2017

Aktivt medlemskap

(Spelrätt krävs)
Senior: 5800 kronor
Senior +65: 5300 kronor
Medlem (22-27 år): 3000 kronor
Juniorer (19-21 år): 2600 kronor
Juniorer (0-18 år): 800 kronor, krav: Tortuna GK som hemmaklubb

Vardagsmedlemskap

Avser spel helgfri måndag till fredag .
Full greenfee erläggs utom vid klubbtävling).
4.700 kronor (Spelrätt krävs)

Greenfeemedlemskap

2500 kr. Greenfee 200 kr alla veckodagar på Tortuna GK.

Distansmedlem

1.600 kr. Vid spel på Tortuna GK erläggs halv greenfee. ( Endast för boende utanför Västmanland)

Familjemedlemskap

Småbarnsfamilj med barn 0-7 år
Senior 1: 5400 kronor
Senior 2: 800 kronor vid spel på Tortuna GK erläggs halv greenfee
Knatte: 200 kronor

Studentmedlemskap

2000 kronor. Ingen spelrätt krävs. Krav: Heltidsstuderande och intyg.

Passivt medlemskap

700 kronor. Passiv medlem är medlem men äger ej rätt till spel på banan.

Vi ger dig även möjligheten att dela upp betalningen.
Tag kontakt med kansliet så hjälper vi dig!

Avgifter

Städavgift

Städavgift på 300 kr påförs samtliga seniormedlemmar samt juniormedlemmar kategorin 18-21 år på våravin. Avgiften återbetalas, i form av presenkort till restaurangen eller rangen, om medlemmen deltagit på resursdagen.

Spelrättsinnehav

Administrativ kostnad. Medger ej spel på banan.
300 kronor

Årsavgiften fördelas på två inbetalningar. Halv årsavgift på en höstfaktura som betalas före sista oktober, resterande halva betalas före sista mars.

Vid eventuell förändring av medlemskap ska detta ske innan förfallodatumet på höstfakturan!


Utdrag ur stadgar

11 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses i och med årets utgång
ha lämnat klubben.
Anmälan efter den 31 oktober fritar inte medlem från skyldighet att betala avgifter för påföljande år.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom vid äventyr av laga indrivning.


 

Vid eventuell försäljning av spelrätt vid redan erlagd årsavgift sker ej någon återbetalning. Detta innebär att eventuell reglering av inbetald årsavgift regleras mellan säljare och köpare.

Vid ansökan om övergång till passivt medlemskap från aktivt medlemskap återbetalas ej eventuell erlagd årsavgift.

Vid eventuell uthyrning av en inaktiv spelrätt är kostnaden för hyra av spelrätt är en uppgörelse mellan hyrestagaren och uthyraren.