Marknadsgruppen

Marknadsgruppen sköter kontakterna med våra sponsorer/samarbetspartners som är mycket viktiga för klubben.
Som medlem kan Du söka på lämpliga leverantörer/tjänster under sponsorer där deras loggor finns med länk till hemsidor.

Vissa erbjudanden för medlemmar finns i samarbetet – se medlemsförmåner.

Marknadsgruppen tar gärna emot tips och synpunkter och kan nås på
kansli@tortunagk.com