Aktuellt på banan

Händelser och arbeten på banan vid förbättringar och underhåll

Information – Uppdaterad 9/9

  • Bunkern på 4:an modifieras
  • Jobb på 8:ans foregreen
  • Igenfyllning av vattenhinder på hål 5
  • Reparation av fairway på hål 12.
  • Nysått gräs under duk.