Information

Händelser och arbete på banan vid förbättringar och underhåll

Genomgång av bevattningssystemet, renovering och utbyte av sprinklers.

Igenfyllning av vattenhinder på hål 5.

Dränerings arbete på hål 15 fairway.

Arbete med greenbunkern på hål 17.