Information

Händelser och arbete på banan vid förbättringar och underhåll

  • Onsdag 18 oktober – Arbeten kommer att ske på hål 1-9. Allt spel sker på hål 10-18
  • Frostnätter – Respektera eventuella startförbud och regler gällande spel vid frost.