Information

Händelser och arbete på banan vid förbättringar och underhåll

Bunkern på 4:an modifieras

Igenfyllning av vattenhinder på hål 5

Jobb på 8:ans foregreen 

Reparation av fairway på hål 12. Nysått gräs under duk.

Uppdaterad 9/9