Styrelsen informerar 171002

 

Golfsäsongen börjar lida mot sitt slut och just nu har vi fokus på 2018. Vi har redan tagit ny röd tee på hål 3 i bruk och nästa förbättringsåtgärd på banan är en ombyggnation av gul tee hål 11. Vi gör den bredare och för ökad flexibilitet.

Från och med oktober minskar personalstyrkan på banan och vi hoppas att ni som spelar har överseende med att banan inte kan hålla ”sommarstandard”. Arbetet på banan har i första hand även det fokus på kommande säsong.

Oktober är också älgjakts tider vilket påverkar Tortuna GK. Måndagen 9 oktober till och med onsdag 11 oktober pågår älgjakt på skogsdelen, hål 1-9, på banan som då är stängd för spel. Hål 10-18 är öppna för spel som vanligt. Beroende på ”jaktlyckan” kan spelförbudet se annorlunda ut.

Oktober innebär även en del frostnätter. Planera din tidsbokning och var beredd på att bokad tid försvinner om banan inte är spelbar. Vi ber alla respektera eventuella startförbud och regler gällande spel vid frost.

Tävlingar – Årets tävlingssäsong är inte över. Tre tävlingar återstår. 7 oktober 2-mannascramble, 14 oktober 3-manna-scramble och 21 oktober 4-mannascramble. Dessutom blir det ”mörkergolf 28 oktober.

Inför 2018:

– Arbetet med att kunna erbjuda autogiro fortgår. Det behövs fullmakt från bank m m.

– Första delen av årsavgiften kommer att faktureras i oktober. Den kommer att baseras på 2017 års årsavgifter. Vi i styrelsen har, med målsättningen om att öka antalet medlemmar, fattat beslut om att föreslå stämman en sänkning av årsavgift för 2018. Om sänkningen beslutas så slår den igenom på vårfakturan. För dig som väljer autogiro slår förändringen igenom direkt i januari.

Samarbetsklubbar efterfrågas och arbetet med att skriva avtal inför 2018 har påbörjats. Inget är dock klart i dagsläget.

Årsmötet 27 november

Boka redan nu in 27 november 19.00 i din kalender. Då väljs styrelse inför 2018 och beslut om budget 2018 ska tas, En väsentlig del av denna är intäkter från årsavgifterna som det ska fattas beslut om.

Styrelsen

 

Det här inlägget publicerades den måndag, oktober 2nd, 2017 at 16:53 Anders Hermansson

Kommentera